03 AĞUSTOS, CUMA, 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Yedinci Raporu Yayımlandı

Kültür sanat politikalarının oluşumunda yer almak ve veri üretimine katkıda bulunmak isteyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın, bu amaçla hazırladığı yedinci raporu “Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek”, 27 Temmuz 2018’de yayımlandı.

​Dr. Feyzi Balaban ve Dr. Kim Rygiel tarafından hazırlanan rapor, farklı kültürleri bir arada barındıran, özellikle mülteci ve göçmenlere ev sahipliği yapan nüfusun, uzun vadede bir arada yaşamasına yönelik akademik çalışmaların özetini kapsıyor. UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne atıfta bulunan raporda kültür ve sanatın, kamusal alanda ifade imkânı bulamayan kişi ve grupları iyileştirebilme gücü de araştırılıyor.

0
1738
0
800 Karakter ile sınırlıdır.
Yorum Ekle